Alumni

Muhuan Huang mhhuang@cs.ucla.edu 2017 Google
Yu-Ting Chen ytchen@cs.ucla.edu 2016 Google
Bingjun Xiao 2015 Google
Sen Li senli@cs.ucla.edu 2014 Google
Hui Huang huihuang@cs.ucla.edu 2014 Google
Mo Xu xumo0611@gmail.com 2014 Google
Karthik Gururaj karthikg@cs.ucla.edu 2013 Intel
Chunyue Liu liucy@cs.ucla.edu 2012 Software Engineer, Google.
Bin Liu 2012 Sr. Architect, Micron.
Yi Zou zouyi@cs.ucla.edu 2012 Software Engineer, Arista Networks.

Pages